KOREKTURY

KOMPLETNÍ OPRAVA VAŠICH TEXTŮ VČETNĚ SLOVOSLEDU.

Při opravování textů provádím komplexní korekturu:

Jazyková

oprava gramatických a pravopisných chyb, překlepy.

Stylistická

slovosled, slovní zásoba, náhrada nevhodných slovních výrazů a opakujících se slovních prostředků.

Typografická

odstavce, pomlčky, mezery apod.

Doprovodný dokument

moje poznámky např. k opakujícím se chybám, osobní doporučení apod.

35–75 Kč
za normostranu
(jedna normostrana 1800 znaků včetně mezer)

Komplexní korektura klasická

Cena bude určena podle náročnosti práce – např. četnost typografických chyb. Doba dodání – společná dohoda.

80 Kč
za normostranu
Doba dodání – 48 hodin

Komplexní korektura expres


Studentské práce

(bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, seminární, referáty)
Jak objednat

35–75 Kč
za normostranu
(jedna normostrana 1800 znaků včetně mezer)

Komplexní korektura klasická

Cena bude určena podle náročnosti práce – např. četnost typografických chyb. Doba dodání – společná dohoda.

80 Kč
za normostranu
Doba dodání – 48 hodin

Komplexní korektura expres


Cena dle dohody

Komplexní korektura klasická

Cena bude určena podle náročnosti práce – např. četnost typografických chyb.

Ostatní texty

příspěvky na sociální sítě, obchodní korespondence, webové stránky, články, knihy aj.
Jak objednat

Cena dle dohody

Komplexní korektura klasická

Cena bude určena podle náročnosti práce – např. četnost typografických chyb.