OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb přes webové rozhraní www.pisbezchyb.cz. Vyhrazuji si právo na odmítnutí některých zakázek z důvodů pracovní zaneprázdněnosti či dovolené. Klient však s tímto faktem bude obeznámen hned při prvním e-mailovém spojení.

NÁKUP SLUŽEB

Nákup služeb probíhá na základě e-mailové dohody uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje provést platbu do 5 pracovních dnů. Prodávající se zavazuje dodržet přesný termín a podmínky dodání objednané služby.

CENA SLUŽEB

Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena, která bude předem upřesněna, je proto již konečnou cenou. Některé služby speciálního charakteru nemají pevnou cenu. Tento druh služeb se kalkuluje dle rozsahu a požadavků klienta.

ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem, a to bezhotovostně bankovním převodem na účet. Pokyny k platbě obdržíte e-mailem. Platba se provádí vždy před provedením služby.

ZPŮSOB DODÁNÍ

Přesný termín dodání je uveden u každé služby na webových stránkách. Pokud je termín dodání odlišný, bude klient s touto skutečností obeznámen před potvrzením objednávky. Tento termín se počítá od data připsání platby na bankovní účet. Specifické služby musejí být vždy předem konzultovány a poté vám bude určen přesný termín dodání, popřípadě provedení služby. Zhotovená služba vám bude odeslána na vámi uvedený e-mail v jednom těchto formátů pdf/.doc/jpg.

REKLAMACE

Pokud není kupující s mými službami spokojen, má právo do 30 dnů po poskytnutí služby vyplnit reklamační formulář, který mu bude zaslán na vyžádání e-mailem. Reklamace se bude řešit individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. U textů do 100 stran je obecná tolerance 10 chyb, které může korektor přehlédnout.

PŘÍSLIB

Zavazuji se, že vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a vámi zaslaný text nezneužiji k jiným účelům a nezaprodám je třetí straně.

FIREMNÍ ÚDAJE

Mgr. Lenka Skovajsová
Horní Město 325, 588 32 Brtnice
IČO: 11922150
Tel.: 775 299 450
E-mail: lenka@pisbezchyb.cz